TOP termékek

Cetelem Online Áruhitel

Cetelem Online Áruhitel

cetelem_hiteligenyles_folyamat

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya VAGY
 • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya VAGY
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya
 • Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!
 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

Elakadt? Kérdése Van?

 • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a [+36209224983]-es számon!
Hitelajánlatunk (IH)

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész:                                 500 000 Ft

Kezelési dij:                                                                                  0 Ft

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

Referencia THM:                                                                    0,00 %

Futamidő:                              10 hónap

Havi törlesztőrészlet:                                                     200 000 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:            0,00 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft

 Az Elit Store Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2022. február 14. napjától visszavonásig, a webáruház által megjelölt termékekre.

Feltételek és dokumentumok

Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Természetes személy
 • 18. életévét betöltötte
 • Magyarországon levő állandó lakcím
 • Igazolt, rendszeres jövedelem
 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya

2. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
 • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

 • Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

 • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
 • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
 • A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
 • Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
Letölthető dokumentumok

Konstrukció

10 hónapos ingyen hitel

Munkáltatói igazolás

Kattinston ide!

Ügynöki tájékoztató

Ügynöki tájékoztató

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

Linkek

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:


https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf


Cetelem dokumentumok:


https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok


Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Ügynöki tájékoztató

Tájékoztató
(függő közvetítő) 

 • a) cégnév: Elit Store Kft.
  székhely: 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet utca 1.
  levelezési cím: 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet utca 1.

 • felügyeleti  hatóság  megjelölése:  Magyar  Nemzeti  Bank  (központi  levélcím:  1850  Budapest,Központi     telefon:     (36-1)     428-2600,     központi     fax:     (36-1)     429-8000,     E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu)
 •  b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. Anyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
 •  c) Társaságunk függő  közvetítőként  a  Magyar  Cetelem    megbízásából  jár  el,  és  a  megbízó érdekeit képviseli.
 •  d) Társaságunk a  jelzáloghitelhez  vagy  a  fogyasztónak  nyújtott  ingatlanra  vonatkozó  pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi    szolgáltatás    közvetítésétől    elkülönülő    -    személyre    szabott    ajánlások    adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

 •  e) Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.

 • f) A Magyar Cetelem Zrt.  biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy   mulasztására   vonatkozó   panaszát   szóban   (személyesen,   telefonon)   vagy   írásban (személyesen  vagy  más  által  átadott  irat  útján,  postai  úton,  telefaxon,  elektronikus  levélben) közölhesse.

 • A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő  más  elérhetőséget  biztosítva  - az  írásbeli panaszt  folyamatosan  fogadja.  A  Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével  nem ért  egyet  a  Magyar  Cetelem Zrt.  a  panaszról és az azzal  kapcsolatos álláspontjáról  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  és  annak  egy  másolati  példányát  a  személyesen  közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén  az  ügyfélnek  átadja,  telefonon  közölt  szóbeli  panasz  esetén  az  ügyfélnek  megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik  a  szolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  -  jogviszony  létrejöttével  és  teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség  létrehozását  kísérli  meg,  ennek  eredménytelensége  esetén  az  ügyben  döntést  hoz  a fogyasztói  jogok  egyszerű,  gyors,  hatékony  és  költségkímélő  érvényesítésének  biztosítása érdekében.

 • g) Társaságunk az  ügyfél  számára  az  alábbi  más  –  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítésének  nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.